cechy dobrego przedstawiciela handlowego

sprawdź też:

przedstawiciel

Bartosz Sendrowicz

Zawód: dobry sprzedawca

Zawód: dobry sprzedawca

Do tej profesji ciągle stoi kolejka chętnych, a pracodawcy ciągle ich szukają. Sprawdzamy, kto może zostać handlowcem i co trzeba umieć, żeby odnieść sukces

Jak cię widzą, tak cię zatrudnią

Kwalifikacje są kluczowe w procesie rekrutacji - to oczywiste. Jednak przekonanie, że tylko one decydują o sukcesie, może wielu kandydatów wywieść w pole. Zwłaszcza tych niedbale ubranych.

Przedstawiciel medyczny: "uczy" lekarzy mimo, że sam nie jest lekarzem

W jednej z najlepiej opłacanych branż można pracować bez wykształcenia medycznego. Kto, na jakim stanowisku i warunkach może dostać w niej pracę?

Kto zatrudni studenta

Kto zatrudni studenta

dzięki cechom osobowości niż konkretnym umiejętnościom. Dominik, 22-letni student na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, uważa, że to świetna wiadomość. - Na studiach dowiedziałem się o sobie m.in. tego, że umiem współpracować w grupie. Wiele projektów na zaliczenie zajęć robimy w grupach, na

List motywacyjny: najczęściej popełniane błędy

o wspomnianych cechach, możecie spać spokojnie." "Znajomość komputera na poziomie gier." "Chociaż skromność nie jest cechą dobrego listu motywacyjnego, kończę, mając nadzieję, że moja oferta wyda się Państwu interesująca i z czasem stanę się cennym nabytkiem w Państwa firmie

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

zdrowej konkurencji oraz korzystanie z pomysłów innych, komunikatywność. Ta ostatnia cecha dlatego, że pracodawcy bardzo często poszukują przedstawicieli handlowych i handlowców. I - co ciekawe - najmniej cenionymi cechami są przywództwo i empatia. Z czego to wynika? Zmienił się rynek pracy i pracodawcy

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

kompetencji miękkich kandydatów, mam tu na myśli zwłaszcza umiejętności interpersonalne. Przykładowo :- u kandydatów mających wykonywać prace biurowe kładziemy większy nacisk na kompetencje związane z systematycznością, dokładnością, dobrym zarządzaniem czasem, - w przypadku przedstawicieli handlowych

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

sukcesem. Zdolności analityczne - umiejętność analizowania danych i informacji, łączenia ich, dostrzegania zależności, wyciągania na ich podstawie wniosków. Cecha niezbędna na stanowiskach menedżerskich, w działach finansowych. Zdolności handlowe - dobrego przedstawiciela handlowego poznaje się po tym, ilu

Smykałka do sprzedaży

. Wyjątkowe predyspozycje i cechy charakteru to jedno. - Handlowiec musi być osobą o wysokiej samoocenie, pewną siebie i łatwo nawiązującą kontakty z ludźmi. Jednocześnie budowane przez niego relacje powinny mieć charakter partnerski - wymienia Dominika Deka z firmy Karczewski Doradztwo Personalne. Dobry

Contracts Negotiator - specjalista ds. umów

prawnicze), bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, wysoka komunikatywność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, otwartość na zmiany, innowacyjność, kreatywność w podawaniu rozwiązań, cechy lidera, powinna to być też osoba

Jak rynek pracy widzi pięćdziesięciolatków

klienta, w serwisie. Młodsi podchodzą do problemu z emocjami, szukają winnego. Starsi są bardziej opanowani, koncentrują się na rozwiązaniu problemu. ( Oddani Pióro: Mają odchowane dzieci, nie biorą zwolnień lekarskich. ( Obyci Borg: Nasi przedstawiciele handlowi docierają do ekskluzywnych salonów

Rodzaje inteligencji

dobrej komunikacji, zrozumienia intencji, odczytywania emocji.Wysoka inteligencja fizycznaoznacza predyspozycje do uprawiania i odnoszenia sukcesów w dziedzinie sportu (o dyscyplinie będą decydowały inne cechy fizyczne np. wzrost, konstytucja fizyczna, ale też współwystępowanie innego typu inteligencji

Badanie predyspozycji zawodowych

Kiedy będziecie starać się o pracę, nie zdziwcie się, jeśli firma rekrutacyjna postanowi zbadać wasze predyspozycje zawodowe. Ale nie obawiajcie się tych badań. Po pierwsze nie są one trudne, a po drugie, ich rola nie polega na tym, by sprawdzić wasz iloraz inteligencji czy cechy osobowości. Testy

Product Group Manager - kierownik grupy produktów

, zdolność analitycznego i strategicznego myślenia, odpowiedzialność, zaangażowanie, bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne, umiejętność zarządzania ludźmi (w tym motywowanie oraz ocena pracowników), cechy leadera.Ścieżka rozwoju zawodowego: możliwy start jako asystent menedżera lub całego

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

kontynencie potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy fizyczni, technicy, inżynierowie, przedstawiciele handlowi, członkowie zarządu/kadra najwyższego szczebla, kierowcy, pracownicy sekretariatu/asystenci dyrekcji/asystenci ds. administracji, operatorzy produkcji, niewykwalifikowani pracownicy

Weterynarz

 dokładny, a także szybko i trafnie podejmować decyzje. Powinien także lubić i umieć się nieustannie uczyć - to niezbędna cecha w tym zawodzie, a posiadanie solidnych podstaw i zainteresowań z zakresu nauk biologicznych jest konieczne.Niezależnie od tych cech

Jakie zawody są poszukiwane

musi być jednocześnie osobistym doradcą klienta. Szczególnie wtedy, gdy sprzedaje kosztowne lub wysoce specjalistyczne produkty. Do pracy na stanowiskach przedstawicieli handlowych trafia wielu absolwentów po rozmaitych kierunkach studiów. Wyjątkiem są branże specjalistyczne gdzie potrebne jest

Etat: kogut domowy

Etat: kogut domowy

. Moje dzieci tylko raz będą miały te dwa - trzy lata i obserwowanie tego, jak się rozwijają jest fantastyczne! Kogut pełnoetatowy Dawid Król z Krakowa pod koniec roku stracił posadę przedstawiciela handlowego w firmie dystrybuującej wodę mineralną. Wspólnie z żoną zdecydowali, że do pracy idzie ten

Handlowiec - łatwo nim zostać, trudniej się utrzymać

Handlowiec - łatwo nim zostać, trudniej się utrzymać

presji związanej z wykonywaniem planów sprzedażowych - opowiada Michał. Dla wielu osób przygoda ze sprzedażą bezpośrednią kończy się już po okresie próbnym. Zgadza się z tym Łukasz, który w tej branży zaliczył wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako przedstawiciel handlowy sprzedający plastikową

Pracownik ochrony

: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych i innych. Pracownik ochrony zajmuje więc różne stanowiska i ma różną pozycję w firmie.PredyspozycjeNajważniejsze cechy osobowości pracownika ochrony to umiejętność logicznego myślenia, brak

Rozmowa z negocjatorem o sztuce wpływania na innych

Aneta Borowiec: Czy jest Pan dobrym negocjatorem? Mirosław Smoczyński*: Prowadzę mało znaną firmę szkoleniową, negocjuję nie najniższe stawki na rynku i mam kalendarz zapełniony na długo do przodu, więc chyba tak. Talent negocjacyjny to cecha wrodzona czy raczej nabyta? - Z natury jestem nieśmiały

Inni mają gorzej (w pracy)

Inni mają gorzej (w pracy)

koledzy płacą za to zdrowiem. Gorąco było nie do wytrzymania, a kilkanaście metrów dalej mróz za drzwiami hali. Wytrzymałem dwa lata i poszukałem innego, nie tak wyczerpującego zajęcia - opowiada. Po kilku miesiącach jako przedstawiciel handlowy, trafił do gdańskiej piekarni. Tam okazało się, że szef jest

Zmiana zawodu

najczęściej zamieniają szpital na firmę medyczną lub farmaceutyczną. Zostają tam przedstawicielami handlowymi, pracują w działach marketingu, zajmują się badaniami klinicznymi leków. Podobnie jest z pielęgniarkami. - Muszą one jednak skończyć wiele kursów i szkoleń - dodaje Kurpiewska. Specjaliści uważają, że

Unia Europejska: jak założyć firmę

. Wszyscy muszą zarejestrować się obowiązkowo w CFE i odpowiednich cechach. Każdy rzemieślnik, handlowiec czy przemysłowiec, rozpoczynając prowadzenie działalności, zobowiązany jest płacić składkę na ubezpieczenia. Składka jest wyliczana na podstawie przychodów firmy, z tym że w pierwszych dwóch latach

Światowe spowolnienie gospodarcze - kiedy nadejdą lepsze czasy

, perspektywy dla globalnej gospodarki nie mogą być dobre. Dlatego wszystkie liczące się instytuty naukowe przewidują, że w tym roku tempo wzrostu gospodarki światowej będzie najniższe od 1993 r. Wyniesie tylko 2,4 proc., gdy średnia w poprzedniej dekadzie to 3,6 proc. Światowy handel ma wzrosnąć jedynie o 2,1

cechy dobrego przedstawiciela handlowego - ogłoszenia z GazetaPraca.pl