protokół wypadku przy pracy

bsn

Mniej wypadków przy pracy. Niestety, nie ubywa śmiertelnych [PODSUMOWANIE ROKU]

Mniej wypadków przy pracy. Niestety, nie ubywa śmiertelnych [PODSUMOWANIE ROKU]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego maleje liczba wszystkich wypadków przy pracy. Niestety przybywa śmiertelnych. W ramach poszczególnych sektorów gospodarki bezpieczeństwo wymaga sporej poprawy. Podobnie jest ze świadomością pracowników.

Pan samochodzik i fuszerka

Kierowcy od zawsze narzekali na mechaników np. że lubią wymieniać działające części, a nie wymieniać tych, które są zepsute. Mechanicy z kolei psioczą na klientów. Jak więc wyjechać z warsztatu i być zadowolonym?

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

Sejmowa komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt zmian w kodeksie pracy, wprowadzających do kodeksu pracy pojęcie choroby zawodowej i regulujące m.in. zasady zgłaszania chorób zawodowych.

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Dane GUS-u są alarmujące. Z roku na rok wypadków przy pracy jest coraz więcej. W 2010 roku było ich ok. 80 tys. To 15 proc. więcej niż rok wcześniej! Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w 2010 r. o prawie 40 proc. (96 osób zmarło w wyniku wypadku przy pracy). Najczęściej do wypadków dochodzi w

Etat, zlecenie, dzieło

trzecia pracowników? - Więcej niż im się wydaje. Z prawnego punktu widzenia spoczywa na nich odpowiedzialność za wszystkie czynności, jakie wykonują w trakcie pracy. Przykładowo, jeżeli budowlańcowi na umowie - zleceniu przydarzy się wypadek, w którym pokrzywdzona zostanie osoba trzecia, to jest to tylko

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. § 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

telefon w niedzielę późnym wieczorem, bo ktoś miał wypadek i trzeba mu powiedzieć krok po kroku, co powinien robić. Klienci dzwonią o każdej porze dnia i nocy? - Ostatnio odebrałam telefon o trzeciej rano, bo pan zapomniał wykupić zieloną kartę, czyli ubezpieczenie OC dla kierowców wyjeżdżających do

Polak po szkodzie

Polak po szkodzie

. Zatrudniający grają na zwłokę i po wypadku nie wzywają inspekcji pracy, która mogłaby sporządzić wymagane protokoły - tłumaczy prawnik Biura Dochodzenia Odszkodowań Campter. Po tym, jak zaakceptujesz wysokość rekompensaty, pozostaje jedynie czekać na pieniądze, które trafiają do poszkodowanych średnio w ciągu

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

być silnie zmotywowany do wykonywania tego zawodu. - To praca niezwykle wymagająca. Nie ma tu miejsca dla indywidualistów, ludzi niepunktualnych i niezdyscyplinowanych, bo zawsze trzeba być w stanie najwyższej gotowości na wypadek zagrożenia - mówi Bartosz Bryl z European Security Academy. - Nigdy nie

Regulamin Konkursu Perły HR

uhonorowanie osób i agencji zatrudnienia, wyróżniających się jakością i efektywnością realizowanych usług w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu, odpowiedzialnych za najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa - ludzi. 7. Nagrody w Konkursie przyznawane są za

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

podejmując pracę, zobowiązujesz się do: określonej pracy, np. zostajesz kasjerką, księgową czy lekarzem; na rzecz konkretnej firmy, czyli pracodawcy; w umówionym miejscu, który pracodawca dokładnie określa, a więc wiesz, że musisz stawiać się do pracy w sklepie przy ul. Warszawskiej 8 lub siedzibie

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co najmniej raz w miesiącu (inny wariant to np. tygodniówka - cztery razy w miesiącu) w stałym, z góry określonym terminie (zapisanym w regulaminie pracy). Jeśli dostajesz pensję co miesiąc, to - zgodnie z przepisami - nie później niż do

Czy studia medyczne gwarantują pracę w medycynie

punktów niż w protokole, a moje nazwisko figurowało przy innym numerze. Nic się nie zgadzało. Punkty mojej koleżanki i jej numer także były inne. O wszystko musiałam się wykłócać. Po kłótni dowiedziałam się, że jednak się dostałam. Teraz czekam na pisemne zawiadomienie. Ale jaką ja mam pewność, że znowu

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękujemy departamentowi prawnemu Głównego Inspektoratu Pracy oraz dr. Sebiastianowi Samolowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wspólnikowi kancelarii adwokackiej Kryścio-Samol-Wawrzyniak w Poznaniu. Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co