referendarz

jot

Gdzie zatrudniają w Warszawie: wakaty w ministerstwach

Gdzie zatrudniają w Warszawie: wakaty w ministerstwach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów szukają nowych pracowników do dziewięciu departamentów. Na zgłoszenia czekają tylko do piątku 15 listopada. Z kolei studenci mogą skorzystać z bezpłatnych, miesięcznych praktyk w ministerstwie pracy.

Ile zarabia się w sądach?

Sędzia w Polsce może zarabiać ponad 10 tys. zł, podobnie dyrektor sądu. Ale w polskim wymiarze sprawiedliwości nie brakuje stanowisk, na których wynagrodzenia są poniżej średniej krajowej. A różnice w płacach na podobnych stanowiskach mogą sięgać nawet 80 proc.

Zarobki pracowników "skarbówki"

Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?

Trudność dostępu do zawodu

innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Rzeczników patentowych jest obecnie 962. Aplikacje państwowe Referendarz sądowy Referendarzem może zostać magister prawa, który ma ukończone 24 lata i odbył roczną aplikację. Po sześciu latach pracy w charakterze referendarza można

Co robisz po... politologii?

-Lewicki, ubiegłoroczny absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Adam od miesiąca pracuje jako referendarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niedługo po obronie Adam, który studiuje jeszcze prawo, wyjechał na półroczną wymianę studencką do Paryża. Gdy wrócił zaczął szukać

Budżetówka 2004: Urzędnicy

grup, które wymienimy niżej. ♦ stanowiska specjalistyczne - projektanci, programiści, wizytatorzy, starsi inspektorzy i statystycy, referendarze, referenci prawni, legislatorzy, asystenci wysokich urzędników państwowych, komisarze skarbowi, eksperci, metrolodzy, konstruktorzy, technolodzy

Urzędnicy

statystycy, referendarze, referenci prawni, legislatorzy, asystenci wysokich urzędników państwowych, komisarze skarbowi, eksperci, metrolodzy, konstruktorzy, technolodzy, starsi analitycy, kierownicy zespołów, zastępcy naczelników wydziałów, kontrolerzy, asystenci laboratoryjni, starsi informatycy, starsi

Polska Lista Płac 2004 odc. 3. Zarobki od 2500 zł do 5000 zł

Poznaniu. Dorabia 500 zł za prowadzenie ksiąg rachunkowych zaprzyjaźnionym firmom. 4030 zł referendarz sądowy w Częstochowie. Kobieta, wykształcenie wyższe, zna angielski. 4180 zł początkujący prawnik w kancelarii adwokackiej (aplikant adwokacki). Studiuje na kursach MBA. Pracuje 50 godzin tygodniowo. 4180

Od 1200 zł do 2699 zł

w gimnazjum w Częstochowie. Wykształcenie wyższe, 23 lata stażu zawodowego, pracuje poniżej 40 godzin tygodniowo. W pensję wliczone 2 nadgodziny oraz dodatek motywacyjny 20 zł. 1900 zł - referendarz w ministerstwie w Warszawie. Wyższe wykształcenie, zna język angielski, niemiecki, rosyjski

Prokom. Wielki szlem

"Nihonswi bardzo interesuje się inwestycjami w Polsce i jest tu aktywnym inwes-torem. Dla Prokomu to dobry partner". W Polsce pełnomocnikiem Nihonswi jest adwokat Krzysztof Wilski. W latach 50. referendarz śledczy, a potem prokurator w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku. Od 1986 r. bliski

referendarz - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

 • Referendarz

  Warszawa i okolice, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  26608 StPr/14/10646 Referendarz 2014-10-09 2014-10-17 2014-10-09 ...

 • Referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  dokumentów:Główny Urząd MiarBiuro Obsługi Urzęduul. Elektoralna 200-950 Warszawa lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 - 1600 z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko referendarza 2 ...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie dokumentów w celu sprawdzenia ich pod względem formalno - rachunkowym, uzgadnianie, dekretowanie i księgowanie raportów kasowych oraz...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań wyjaśniających przed wszczęciem postępowania antymonopolowego, inicjowanie wszczęcia i prowadzenie postępowań w sprawach...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: elektroniczna rejestracja korespondencji „jawnej” celem jej zaewidencjonowania udzielanie informacji dotyczących obiegu przesyłek...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Gospodarowanie środkami trwałymi, Ewidencjonowanie składników majątku Inspektoratu, Zaopatrywanie Inspektoratu w wyposażenie i materiały...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w prowadzeniu rejestru grup producentów rolnych przy współpracy z Urzędami Marszałkowskimi, aktualizowanie informacji zawartych w...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów decyzji i postanowień analizowanie odwołań, zażaleń i wniosków oraz materiału dowodowego, który stanowią mapy wraz z...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analiza i ocena przygotowywanych w departamencie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych, w tym zezwolenia...

 • referendarz

  Warszawa, mazowieckie, Polska

  Oferta archiwalna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępnienia dokumentów oraz wyjaśnień w sprawach dot. kontroli udzielenia zamówień...